Keypoint Juli 2018 online


 Beheerder    10 jul. 2018 : 10:45

logo_keypoint.png

Vanaf vandaag is de keypoint Juli 2018 beschikbaar om op te halen van deze website!

Beste leden,

Hierbij de zomereditie van het Keypoint magazine! In deze editie is onder andere een uitgebreide samenvatting terug te vinden van onze ALV en studiedag van afgelopen maart.

Veel leesplezier!

Namens de redactie en het bestuur

Haal de nieuwe Keypoint hier op!

Keypoint is het ledenblad van de Studiegroep Neurorevalidatie, voorheen Neuro Developmental Treatment (N.D.T.). De Studiegroep stelt zich ten doel de ontwikkelingen  op het gebied van de neurorevalidatie van kinderen  en volwassenen zo nauwkeurig mogelijk te volgen en  uit te dragen, zodat kennis van en inzichten in de  diagnostiek en behandeling kunnen worden uitgewisseld.

Hiertoe worden tweemaal per jaar studiedagen  georganiseerd, en wordt driemaal per jaar een  ledencontactblad Keypoint uitgegeven. Lid van de Studiegroep kunnen worden artsen, fysio-  therapeuten, logopedisten, ergotherapeuten en verpleegkundigen van niveau 4 of 5, die na hun basisopleiding tenminste een aanvullende cursus van meer  dan drie dagen op het gebied van neurorevalidatie hebben gevolgd.
Gerelateerd


Nieuwscategorieën